середа, 7 грудня 2016 р.

УРОК
3 – Б клас
02.12

Тема: Обличчя.
Цілі:
   Практична:  ознайомити з новими ЛО, активізувати раніше вивчений лексико-граматичний матеріал, формувати навички правильної вимови звуків англійської мови, формувати лексичні навички;
  Розвиваюча: розвивати навички читання, письма, усного мовлення, розвивати логічне мислення, фонематичний слух, увагу та зорову пам’ять;
  Виховна: виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, культуру спілкування, вміння чітко виконувати вказівки учителя;
Обладнання:  підручник, дошка, таблиця за темою "Зовнішність", лялька, герої мультфільму "Смішарики".
Хід уроку:
І. Організація класу. Привітання.
T: Good morning, children!
Cl: Good morning, good morning
     Good morning to you
     Good morning, dear teacher
     We are glad to see you.
T: I am glad to see you, too. Sit down, please. How are you today?
II. Повідомлення теми уроку.
T: This lesson is called "Face" and that means that well start discussing appearance. Сьогодні до нас у гості хочуть завітати ще й герої мультфільму «Смішарики», але вони загубилися на зупинках, по яких ми подорожуватимемо і будемо їм допомагати вчити нові слова, читати, навчимо їх описувати зовнішність. Do you want to have new friends? Чи хочете ви мати нових друзів? Then let`s start our trip. 
ІIІ. Введення в іншомовну атмосферу. Фонетична розминка.
T: Now we stop at the "Phonetics Station". We can meet Krosh there. Ми зупинились на «Фонетичній станції» і тут ми можемо зустріти Кроша. Він знайшов листа і в ньому йому потрібно знайти слова із звуком [ Ӏ ], а він не вміє. Let's help him. OK?
C
l: OK.
T: Well.Тоді почувши слово із звуком [
Ӏ ] сплесніть в долоні. Аге you ready?  Ви готові?
C
l: Yes, of course. 
T: Face, lip, fat, nose, thin, eye, chin, mouth, head, tall, long.
T: Very good. Now repeat after me words with a sound [ Ӏ ]. Lip, chin, thin.
T: Let`s take our new friend and continue our trip. Берімо нашого нового друга і продовжуємо нашу подорож. 
ІV. Основна частина уроку.
Подання та активізація нових ЛО.
T: Now we are at the "Station of New Words". We should help Nyusha to learn few new words. Зapaз ми на «Станції нових слів» і ми повинні допомогти Нюші вивчити декілька нових слів. 

Look at the blackboard, listen to me and repeat after me.


T: Hair, an eye, a nose, a mouth, a lip, a head, an ear, a cheek.
T: Let`s read the words. Who wants to start?
T: Now,  I`ll point at the parts of the face and your task is to name them. (the teacher uses a doll)
T: Now, you`ll point to your parts of the face and say: This is my nose or These are my eyes.
This is: nose, mouth, head, hair.
These are: eyes, lips, ears, cheeks.
T: Great job. Take our friend and go on. Забираємо свого друга і їдемо дальше. 
Письмо.
Т: We come to the "Station of Writing". Mи прибули на «Станцію письма». На ній нам треба допомогти Совун’ї правильно написати слова та з’єднати їх з відповідними частинами обличчя.
Т: Open your workbooks at page 45. Look at ex.1. Write and match.
T: So, we have a new friend. Let`s have a short rest.
         Фізкультхвилинка.
T: Stand up, please. Listen to me, repeat after me and follow me.
I have ten fingers,
I have ten toes,
Two eyes, two ears
And one little nose.
Читання.
T: And now we are at the "Station of Reading". There we can meet Kar Karych and he should read a short text. Let's help him. А зараз ми прибули на «Станцію читання». Тут ми можемо зустріти Кар Карича і він повинен прочитати невеличкий текст. Давайте допоможемо йому. ОК?
C
l: OK. 
Етап підготовки до читання тексту.
Т
: Open your books at page 57, please, and look at the рісture of ex.3. Відкрийте свої книжечки на сторінці 57 і погляньте на картинку у вправі 3. What can you see there? Що ви можете на ній побачити
Cl: A teddy bear.
T: That`s right. Is it big or small?
Cl: It is big.
Етап читання тексту.
T: Now, let`s read the text. First I will read the text and then you will do it. Listen and follow the text, please.
T: It`s your turn to read now.
Контроль розуміння прочитаного тексту.
T: Now, we will do ex.4, p. 57. Let`s read the sentences and Agree or Disagree.
T: Very nice. We helped Kar Karych and he may go with us. Mи допомогли Кар Каричу і він може поїхати з нами.           
          Усне мовлення.
T: We arrive to the "Station of Speaking". Ми прибули на «Станцію говоріння» і тут нашої допомоги потребує Копатич, бо він ще досі не вміє описувати зовнішність. Maybe we will help him? Можливо ми йому допоможемо?
T: Look at the doll. Let`s describe it.

It is a doll.

It has got two  
 and two  

.


Its eyes are _________ (grey, brown, blue, green).

It has got a 

Its  nose is _____
(big/small).

T: Great! We have got many new friends today and they are very happy. Thank you!
V. Заключна частина уроку.
Домашнє завдання.
T:  Your hometask for the next lesson is to learn the new words and to do ex.5, p.57. Choose one toy from ex.5, describe it and write.
Підсумки уроку. Оцінювання.
T: What did you practise to describe at this lesson?
What new words have you learned?
Thank you for your work today. Please, come up to me with your diaries, I'll put the marks. The lesson is over. Goodbye!

 "Phonetics         Station"
 "Station of 
New Words"

"Station of Writing"

"Station of Reading"


"Station of Speaking"